Velkommen til Arctic SeaWorks Gruppen

Arctic SeaWorks Gruppen opererer langs kysten av Norge. Vi leverer tjenester til havbruk, entreprenører, kystverket, energiselskaper, havnemyndigheter og offshoreselskaper. Det kan være undervannsoppdrag med dykkere og/eller ROV (fjernstyrt miniubåt), fortøyningsarbeid, slepeoppdrag, sjøledninger osv.


Selskapene innehar sertifikat fra både Sellihca og Achilles. Pre kvalifisert for anleggsdykking Statoil, samt DNV/ Lloyds sertifikat for UV- klassing av fartøy.

Vi tar utfordringen!

Kontakt oss

logo_dnv_tcm133-14172.gif

sellihca_logo.gif

logo.gif